View All

Precisiebeurs, Den Bosch (NL)

(english below)

De Precisiebeurs wordt dit jaar gehouden in de Brabanthallen ‘s Hertogenbosch in plaats van NH Conference Center Koningshof te Veldhoven. Om de complete opzet van de beurs te kunnen behouden in de huidige 1,5 meter samenleving is substantieel meer oppervlakte nodig in vergelijking met voorgaande edities. Deze extra benodigde ruimte is gevonden in de Brabanthallen. De data blijven 18 en 19 November 2020.

This year’s Precision Fair (Precisiebeurs) will be held in the Brabanthallen ‘s Hertogenbosch (aka Den Bosch, NL) instead of NH Conference Center Koningshof in Veldhoven. In order to maintain the complete set-up of the fair in the current 1.5 meter society, substantially more surface area is needed compared to previous editions. This extra space is found in the Brabanthallen.  The dates will remain 18 and 19 November 2020.